Dramaturgiai műhelyem

Az alábbiakban olyan szövegeket bocsátok nyilvánosságra, amelyek az elmúlt négy évtizedben, 1972 és 2014 között készültek. Ezek mindegyike – egyetlen kivételtől eltekintve – színpadra került. Nemcsak a drámai alkotásokról mondhatom ezt, de olyan műfordításokról is, mint például Tadeusz Kantor teoretikus írása, A színház elemi iskolája, amelyet 1993-ban vittem közönség elé a Szkéné Színházban mint monodrámát, vagy éppen Gianni Rodari regénye, a Varázslatos gondola, melyet kanavászként használtam az általam vezetett commedia dell’arte kurzusokon.
Egész életemben a színpad számára dolgoztam a színházi cselekvés konkrét és azonnali kihívásai szerint. A radikális avantgard elkötelezettje voltam, nem tagadom, miközben máig is mélyen foglalkoztat a távol-keleti teátrális örökség és a polgári színház előtti magyar és európai dráma. Az experimentumok és a hagyomány, az iránykeresésnek eme legtávolabbi két pólusa az, ahol indítékokra találtam. A közbeeső terület, a konvencionális színházi gyakorlat nem érdekelt sohasem.

Saját darabjaim


Passió magyar versekben Letöltés
A befalazott asszony Letöltés
Arisztophanész madarai Letöltés
A debreceni disputa elektronikusan nem hozzáférhető
Misztérium a Szent Születésről elektronikusan nem hozzáférhető
Bálványosvár elektronikusan nem hozzáférhető
A téboly hétköznapjai Letöltés
Prédikáció a madarakhoz Letöltés

Átdolgozások


Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői elektronikusan nem hozzáférhető
Arisztophanész: Plútosz elektronikusan nem hozzáférhető
Bornemisza Péter: Magyar Elektra Letöltés
Madách Imre: A civilizátor Letöltés
Petőfi Sándor: Tigris és hiéna Letöltés
Teleki László: Kegyenc elektronikusan nem hozzáférhető
Voltaire-Dugonics: Zadig avagy a végzet elektronikusan nem hozzáférhető
Benedek Elek: Többsincs királyfi Letöltés
Moliére-Simai: Zsugori, telhetetlen fösvény ember Letöltés
Euripidész: Küklopsz Letöltés

Műfordítások


Albert Camus: Ostromállapot elektronikusan nem elérhető
Tor Áge Bringsvaerd: A Hatalmas Színrabló Letöltés
Tadeusz Kantor: A színház elemi iskolája Letöltés
Antonin Artaud: A vérzuhatag Letöltés
Gianni Rodari: A varázslatos gondola Letöltés
Carlo Goldoni: Arlecchino, aki két gazdát szolgál Letöltés